skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av äldreboende, LSS-bostäder, hyreslägenheter och affärslokaler

Kategori:

Bostad

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2019-01 till 2021-07

Uppdragsgivare:

Magnolia Bostad