skip to Main Content

Kalkylering

¿Cuánto cuesta? Hur mycket de aktuella entreprenadarbetena kommer att kosta byggherren är en av de viktigaste frågorna i ett projekt.

Beroende på vilken fas projektet är i görs kostnadsbedömningen med olika nivåer på detaljeringsgraden, från tidiga nyckeltalsbaserade investeringsbedömningar till skarpa detaljkalkyler i bygghandlingsskedet.

Under projektets gång kan sedan alternativkalkyler på olika lösningar, motkalkyler på lämnade offerter eller kostnadsbedömningar av framställda ÄTA-arbeten vara mer aktuellt.

Johansson Projektpartner har utfört ett stort antal kostnadsbedömningar i olika skeden genom åren och har kalkylprogrammen och erfarenheten som krävs för att estimeringen ska bli så riktig som möjligt.