skip to Main Content

Projekteringsledning

Projekteringsledning innebär att leda arbetet för framtagandet av handlingar i olika skeden av projektet. Från förstudier och förslagshandlingar i tidiga skeden till programhandlingar, systemhandlingar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Med kundens mål kring tid, kvalitet, miljö och ekonomi i fokus ser projekteringsledaren samtidigt till att krav gällande arbetsmiljö och övriga regelverk beaktas.

Genom sitt breda kontaktnät och samarbetspartners kan Johansson Projektpartner erbjuda en komplett projekteringsorganisation med erforderliga discipliner om så önskas.