skip to Main Content

Byggledning

Byggledning omfattar i huvudsak projektstyrning i utförandeskedet. Huvuduppgiften är att bevaka beställarens intressen inom ramen för det ingångna entreprenadavtalet.

Genom erfarenhet och goda kunskaper om kommunikation, upphandling, produktion, riskhantering, juridik, tid, ekonomi och arbetsmiljö når man ett lyckat resultat.

Byggledarrollen kan med fördel kombineras med rollen som Kontrollansvarig PBL.