skip to Main Content

Projektledning

Projektledning är den övergripande funktionen inom vilket ett projekt ska organiseras, administreras och ledas. Projektledarens uppgift är att från start till mål ta ansvar för att projektets funktion och kvalitet efterlevs inom fastställda tids- och kostnadsramar.

Att tillsätta och bemanna projektet med rätt kompetenser och nyckelfunktioner i rätt tid är en viktig faktor för ett framgångsrikt projekt.

Med en god kommunikation och styrning skapar sedan projektledaren tillsammans med övriga projektdeltagare en tydlig målbild med avseende på tid, ekonomi och kvalité för projektet.