skip to Main Content

Johansson Projektpartner AB är projektledningsföretaget som är kundens karta och kompass i byggprojektet.

Genom ett strukturerat arbetssätt, ett stort engagemang och en bred kunskap från tidigare genomförda uppdrag och anställningar på både konsult- och entreprenadsidan, leds projektet i rätt riktning från start till mål.

Med flertalet olika tjänster i portföljen kan Johansson Projektpartner AB hjälpa till i projektets samtliga faser. Ett under många år upparbetat nätverk med projekterande konsulter, sakkunniga, entreprenörer och besiktningsmän möjliggör en smidig resa och att projektet levereras i rätt tid, i rätt kvalitet och till rätt pris.