skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av LSS-verksamhet för Bjuvs kommun.

Kategori:

Samhällsfastigheter

Roll:

Projektledare och Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2020-12 till 2022-08

Uppdragsgivare:

Hemsö Bjuvsfastigheter AB