skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av 10 st radhus inkl. komplementbyggnader

Kategori:

Bostad

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2019-07 till 2022-03

Uppdragsgivare:

3HUS