skip to Main Content

Kontrollansvarig PBL

Det krävs en kontrollansvarig vid merparten av alla planerade byggnads-, mark- och rivningsåtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga.

Kontrollansvarig är den person, utsedd av byggherren, som ser till att Plan- och Bygglagens (PBL) krav blir uppfyllda. Detta gäller såväl projektering som utförande och innefattar egenkontroll, provningar, kontroller av sakkunniga samt lagenliga besiktningar.

Att bistå i kontakten med myndigheter och att hjälpa kunden rätt med bygglovsansökan och sedermera tekniskt samråd och startbesked är inledningsvis den viktigaste delen.

Johansson Projektpartner har en lång erfarenhet av rollen som kontrollansvarig och är certifierad enligt den högsta behörighetnivån, behörighet K – projekt av komplicerad art.