skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av 30 st radhus

Kategori:

Bostad

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2021-05 till 2023-08

Uppdragsgivare:

3HUS