skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av sex friliggande huskroppar med totalt 24 st lägenheter

Kategori:

Bostad

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2021-04 till 2022-12

Uppdragsgivare:

3HUS