skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av flerbostadshus med 16 våningar

Kategori:

Bostad

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2021-04 till 2024-01

Uppdragsgivare:

3HUS