skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av gymnastik- och tennishall

Kategori:

Samhällsfastigheter

Roll:

Byggledare och Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2020-01 till 2021-11

Uppdragsgivare:

Höganäs kommun