skip to Main Content

Omfattning:

Rivning av befintlig och nybyggnad av grundskola F-9 i Viken. 8 500 m2.

Kategori:

Samhällsfastigheter

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2017-09 till 2021-06

Uppdragsgivare:

Teknik- och fastighetsförvaltningen, Höganäs kommun