skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av två st flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Kategori:

Bostad

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2016-04 till 2017-11

Uppdragsgivare:

3HUS