skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Kategori:

Bostad

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2020-06 till 2022-06

Uppdragsgivare:

3HUS