skip to Main Content

Omfattning:

Om- och tillbyggnad av lager- och butikslokaler för MIO Möbler och Rusta.

Kategori:

Handel

Roll:

Projektledare

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2011-10 till 2012-08

Uppdragsgivare:

Oktogonen Väla KB