skip to Main Content

Omfattning:

Ombyggnad av befintlig möbelbutik till lekytor för Leos Lekland. 4 400 m2.

Kategori:

Handel

Roll:

Projektledare och Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2015-09 till 2016-05

Uppdragsgivare:

Skottskogen 4 AB