skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av utställningslokal under H22.

Kategori:

Samhällsfastigheter

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2022-03 till 2022-06

Uppdragsgivare:

Hemsö Development AB