skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av 3 st flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på Folkparken-området i Höganäs.

Kategori:

Bostad

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2019-02 till 2020-09

Uppdragsgivare:

Höganäshem