skip to Main Content

Omfattning:

Ombyggnad av kulturbyggnader på Billesholm Folkets Park

Kategori:

Samhällsfastigheter

Roll:

Byggledare

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2022-10 till 2023-12

Uppdragsgivare:

Billesholm Arbetares Fastighetsförening