skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Kategori:

Bostad

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2019-07 till 2021-20-09

Uppdragsgivare:

3HUS