skip to Main Content

Omfattning:

Ombyggnad av befintliga kontorslokaler åt Resurs Bank. 3 000 m2.

Kategori:

Kontor

Roll:

Projektledare och Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2019-08 till 2020-06

Uppdragsgivare:

Skottskogen 5 KB