skip to Main Content

Omfattning:

Ombyggnad av äldre ICA-butik till nytt områdeskontor för Helsingborgshem.

Kategori:

Kontor

Roll:

Byggledare och Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2019-03 till 2019-11

Uppdragsgivare:

Helsingborgshem