skip to Main Content

Omfattning:

Rivning av enbostadshus och garage.

Kategori:

Rivning

Roll:

Byggledare och Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2021-01 till 2021-04

Uppdragsgivare:

Fastighetsförvaltningen, Helsingborg Stad