skip to Main Content

Omfattning:

Rivning av förskola. 1 100 m2.

Kategori:

Rivning

Roll:

Byggledare och Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2021-02 till 2021-04

Uppdragsgivare:

Hemsö Fastighets AB