skip to Main Content

Omfattning:

Ombyggnad av produktionslokaler för ny verksamhet åt Råå S AB. 1 800 m2.

Kategori:

Produktion

Roll:

Projektledare

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2018-05 till 2019-02

Uppdragsgivare:

Råå S AB