skip to Main Content

Omfattning:

Tillbyggnad av lagerlokaler för Order Nordic AB. 1 600 m2.

Kategori:

Produktion

Roll:

Projektledare och Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2020-01 till 2020-09

Uppdragsgivare:

Grusbädden 1 KB