skip to Main Content

Omfattning:

Rivning av industribyggnader på Kemira-området.

Kategori:

Rivning

Roll:

Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2021-08 till 2022-08

Uppdragsgivare:

Yara AB