skip to Main Content

Omfattning:

Rivning av industribyggnader på Mejeritomten

Kategori:

Rivning

Roll:

Byggledare och Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2021-11 till 2022-09

Uppdragsgivare:

Magnolia Produktion AB