skip to Main Content

Omfattning:

Nybyggnad kontor- och lagerverksamhet för Ramudden

Kategori:

Kontor

Roll:

Projektledare och Kontrollansvarig PBL

Entreprenadform:

Totalentreprenad

Tidsperiod:

2020-09 till 2021-10

Uppdragsgivare:

Grusbädden 1 KB