skip to Main Content

Omfattning:

Utbyggnad av Höganäs Sport Center etapp 2 med fotbollsplaner, friidrottsbana, klubblokaler och läktare.

Kategori:

Samhällsfastigheter

Roll:

Projekteringsledare och Byggledare

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad

Tidsperiod:

2011-12 till 2014-09

Uppdragsgivare:

Teknik- och fastighetsförvaltningen, Höganäs kommun